Butuh Motivasi? Baca Deh 20 Kata Bijak Bahasa Sunda Ini!

asrinews.com – Bahasa Sunda tidak hanya kaya dengan ungkapan sehari-hari, tetapi juga penuh dengan kata-kata bijak yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Kata-kata ini sering digunakan oleh masyarakat Sunda sebagai panduan dan inspirasi dalam menjalani kehidupan.

20 Kata Bijak Bahasa Sunda

Berikut adalah 20 kata bijak Bahasa Sunda yang dapat memberikan pencerahan dan motivasi:

 1. “Teu aya ka hareup, teu aya ka tukang, nepi ka urang ngahontal tujuan.”
  Tidak ada maju atau mundur, sampai kita mencapai tujuan.
 2. “Jalma nu sabar bakal meunang rahmat tina Gusti.”
  Orang yang sabar akan mendapat rahmat dari Tuhan.
 3. “Anjeun kudu salawasna inget, saacan anjeun nyokot léngkah, pikirkeun heula.”
  Kamu harus selalu ingat, sebelum mengambil langkah, pikirkan dulu.
 4. “Sing sumanget dina ngalakonan sagala hal, sabab usaha moal nguciwakeun.”
  Semangatlah dalam melakukan segala hal, karena usaha tidak akan mengecewakan.
 5. “Hirup téh kudu ku jalan bener, ulah lepat dina ngalarapkeun prinsip.”
  Hidup harus dijalani dengan benar, jangan salah dalam menerapkan prinsip.
 6. “Ngalalakon hirup téh lain saukur ngudag materi, tapi kudu bisa mikacinta.”
  Menjalani hidup bukan hanya mengejar materi, tetapi harus bisa merasakan cinta.
 7. “Tong gampang kuciwa, sabab sagala anu kajadian téh aya maksudna.”
  Jangan mudah kecewa, karena segala yang terjadi pasti ada maksudnya.
 8. “Kudu bisa narima kaayaan, sanajan kadang teu saluyu jeung kahayang.”
  Harus bisa menerima keadaan, meskipun kadang tidak sesuai dengan keinginan.
 9. “Tong hayang loba nu mikaresep, tapi hayang loba nu hormat.”
  Jangan ingin banyak yang menyukai, tapi ingin banyak yang menghormati.
Baca juga:  Fakta Menarik Kampung Adat Miduana Cianjur: Budaya, Alam, dan Rahasia Lansia Berumur Panjang

10 kata bijaksana bahasa Sunda lainnya

 1. “Hirup téh kudu sakumaha asih ka sasama, sabab asih téh pondasi kahirupan.”
  Hidup harus saling mengasihi, karena kasih adalah fondasi kehidupan.
 2. “Mun hirup téh siga cai, sanajan teu kuat, tapi bisa nembus batu.”
  Jika hidup seperti air, meskipun tidak kuat, tapi bisa menembus batu.
 3. “Gusti moal ngantep ka umat-Na nu salawasna inget ka Mantenna.”
  Tuhan tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang selalu ingat pada-Nya.
 4. “Tong hese nalangsa, sabab di unggal kasedihan aya hikmah anu bisa dipetik.”
  Jangan terlalu sedih, karena di setiap kesedihan ada hikmah yang bisa diambil.
 5. “Sagala rupa nu ditampi kudu disyukuri, sanajan saeutik.”
  Segala sesuatu yang diterima harus disyukuri, meskipun sedikit.
 6. “Mun cinta téh lain perkara meunang, tapi perkara merelakan.”
  Cinta bukan soal memiliki, tapi soal merelakan.
 7. “Urang kudu terus maju, ulah nyerah dina ngahontal cita-cita.”
  Kita harus terus maju, jangan menyerah dalam meraih cita-cita.
 8. “Sakabeh kabeungharan di dunya moal aya hartina lamun urang teu bisa bagja.”
  Semua kekayaan di dunia tidak ada artinya jika kita tidak bisa bahagia.
 9. “Tong leupas kana doa, sabab doa téh pangalusna usaha.”
  Jangan lepas dari doa, karena doa adalah usaha yang terbaik.
 10. “Urang kudu sabar jeung tawakal dina nampa ujian hirup.”
  Kita harus sabar dan tawakal dalam menerima ujian hidup.
 11. “Sing nyaho kana diri sorangan, sabab di dinya mimiti katangtosan hirup.”
  Harus mengenal diri sendiri, karena di sanalah awal kepastian hidup.
Baca juga:  Sah! Agus Syarifuddin Pimpin Paguyuban Sunda Muda 2024-2026

Kata-kata bijak ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai luhur masyarakat Sunda. Dalam kesehariannya, orang Sunda sering menggunakan kata-kata ini sebagai pengingat untuk selalu berpikir positif dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan cinta.

Semoga kata-kata bijak ini dapat menjadi panduan dan motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *